Kansen voor alle kinderen

De jeugd is onze toekomst

  • Alle kinderen moeten zich vrijuit kunnen ontwikkelen. Thuis, op school en bij verenigingen. GB90 wil dat scholen, buurtsportcoaches, cultuuraanbieders en kinderopvangorganisaties meer gaan samenwerken om onze jeugd kansen te bieden.
  • Sporten is gezond! GB90 wil dat alle kinderen én jongeren gratis kennis kunnen maken met sportieve activiteiten.
  • Ieder kind moet aan sportieve, culturele en schoolactiviteiten mee kunnen doen. Daarom blijft GB90 het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds (beiden als onderdeel van het Sociaal Fonds Borne) ondersteunen. Ook zwemles valt hier onder.

Onderwijs

  • Er komt zo spoedig mogelijk een toekomstbestendige oplossing voor het onderwijshuisvestingsprobleem in de Bornsche Maten.
  • De bouw van een nieuw schoolgebouw in de directe nabijheid van sport- en beweegpark ‘t Wooldrik biedt extra kansen voor kinderen.
  • GB90 wil een prettige leeromgeving voor alle kinderen. Scholen hebben een gezond binnenklimaat en de schoolomgeving is verkeersveilig.

Voorkomen is beter dan genezen!

  • GB90 gaat voor een ‘rookvrije generatie’. Schoolpleinen, sportparken en speeltuinen – die plekken waar veel kinderen komen – worden rookvrij.
  • GB90 staat voor het ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik onder Bornse jongeren. Alcohol- en drugsgebruik is schadelijk voor de ontwikkeling van jongeren en kan leiden tot problemen en overmatig gebruik op latere leeftijd.

Zorg

  • Met de meeste kinderen gaat het goed. Voor een goede ontwikkeling heeft een aantal kinderen of hun ouders ondersteuning of lichte zorg nodig. We bundelen de kracht van onderwijs én zorg. Door schoolzorg en (lichte) jeugdzorg beter met elkaar te verbinden kan er meer passende zorg worden ingezet. Zo helpen we kinderen én scholen.

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)