Fijn wonen en leven

Wonen

 • GB90 wil dat starters, ouderen en 1-of-2persoonshuishoudens in Borne kunnen (blijven) wonen. Daarom willen wij dat er voldoende woonruimte (koop en huur) is, die betaalbaar en geschikt is voor deze doelgroepen.
 • Parkeren in Borne blijft gratis. Dit maakt Borne een fijn dorp om te winkelen en te ondernemen.

Infrastructuur

 • In Borne, Zenderen en Hertme moet de verkeersdruk omlaag en de verkeersveiligheid verbeterd. GB90 wil daarom oplossingsgericht verder met de infrastructuur in en om de gemeente Borne. De verkeersproblematiek in Zenderen, de rondweg ter hoogte van de Bornsche Maten en de spoorse doorsnijdingen maken daar onderdeel van uit. GB90 steunt de door de gemeenteraad ingezette Totaalvisie. De gemeentelijke verbindingsweg is de eerste stapsteen in dat proces. De verbindingsweg is een stap om de verkeersdruk in woonwijken te verlagen.
 • De verkeersproblematiek in Zenderen is niet alleen een Borns maar vooral een provinciaal probleem. GB90 wenst een rondweg om Zenderen. Deze kan echter alleen worden gerealiseerd in samenwerking met de Provincie. GB90 zet daarom in op een sterke lobby richting de Provincie.
 • GB90 is voor de ‘knip in de rondweg’ om van Borne een geheel te maken. De ‘knip’ kan worden gerealiseerd nadat de Verbindingsweg is aangelegd.
 • Het centrum van Borne moet veilig en aantrekkelijk zijn. GB90 gaat voor een autoluw centrum. Het autoluwe gedeelte wil GB90 graag uitbreiden met de Nieuwekerkstraat en een deel van de Grotestraat (Oude Almelose weg tot aan de St. Stephanuskerk).

Sport, cultuur en evenementen

 • We koesteren het bruisende verenigingsleven en de vele activiteiten in Borne, Hertme en Zenderen. Het maakt Borne een aantrekkelijk dorp om te wonen en leven.
 • GB90 wil het hoge voorzieningenniveau in Borne, Hertme en Zenderen behouden. Denk hierbij aan ’t Kulturhus, Sindron, het Openluchttheater, Bussemakershuis en vele andere voorzieningen. De gemeente draagt bij aan het in stand houden van deze voorzieningen. Wel maken we – zeker bij nieuwe voorzieningen en activiteiten – een afweging op Bornse maat: wat zijn basisvoorzieningen en waarvoor kan men elders terecht? Met in het achterhoofd de gedachte dat geld maar één keer kan worden uitgegeven.
 • ’t Wooldrik wordt een duurzaam sport- en beweegpark met ruimte voor nieuwe initiatieven. Er komt nadrukkelijk ruimte voor niet-clubgebonden sportieve activiteiten zoals bootcamp, fietsen, hardlopen. Ook biedt het park ruimte voor sportclubs die niet beschikken over een eigen accommodatie. De sociale- en verkeersveiligheid in de directe omgeving van het park krijgt meer aandacht.
 • GB90 wil een bruisend Borne met aansprekende evenementen. De gemeente organiseert deze evenementen niet zelf. Goede ideeën krijgen de kans om uitgevoerd te worden, de gemeente mag hierbij geen remmende factor zijn. Aan evenementen voor een groot publiek draagt de gemeente in natura bij met maatregelen die de veiligheid en leefomgeving waarborgen. Denk hierbij onder andere aan: dranghekken, afvalinzameling en schoonmaak.
 • Cultuur is van en voor de samenleving. Scholen kunnen gebruik blijven maken van een cultuureducatie-aanbod op school zodat kinderen in aanraking komen met kunst, cultuur en muziek. De gemeente zet zich in voor behoud van cultureel erfgoed en stimuleert partijen om culturele evenementen (zoals het Beste van Borne, het Afrikafestival en vele andere evenementen) te organiseren.
 • Naast de Sportimpuls komt er ook een Cultuurimpuls; een regeling om nieuwe culturele initiatieven te ontwikkelen.

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)