Maak kennis met Bram

Sinds 2010 woon ik, Bram Entrop, met mijn gezin met veel plezier in Borne. Ik ontwerp, schrijf, onderwijs en onderzoek graag. Met GB90 denk ik enthousiast mee over hoe Borne duurzamer kan worden.

In het dagelijks leven ben ik associate lector Circulaire en Energietransitie in de Gebouwde Omgeving bij hogeschool Saxion, alwaar ik verschillende onderzoeksprojecten heb opgestart, begeleid en uitgevoerd op het gebied van energie en circulariteit. Al bijna twintig jaar verzorg ik ook onderwijs op het gebied van duurzaam bouwen. Het schrijfwerk reikt van een kinderboekje tot publicaties in vaktijdschriften en van een beleidsagenda tot internationale wetenschappelijke publicaties

 

Woonplaats / wijk: Hertme

 

Plaats op de GB90 kieslijst: #3

De komende vier jaren

In mijn ogen biedt GB90 mij de mogelijkheid om de verduurzaming van de Bornse samenleving te versnellen. GB90 hoeft zich als lokale partij niet te verantwoorden op provinciaal of nationaal niveau. Hierdoor kunnen we gericht kijken naar wat in Borne past en wenselijk is. Ik meen relevante kennis van duurzaamheidsconcepten en afwegingskaders in huis te hebben, maar denk ook zelf veel te kunnen leren in de geambieerde rol van gemeenteraadslid.

Ik kijk daarom met veel plezier uit naar de komende periode waarin we met elkaar GB90 in Borne opnieuw onder de aandacht brengen en wederom voor een stevige positie in de gemeenteraad gaan, zodat we samen Borne weer een beetje mooier en duurzamer kunnen maken!

Voor Borne heb ik onder andere meegewerkt aan de organisatie van de verkiezing het Groenste Idee van Borne.

Ik ben tevens bestuurslid bij Duurzame Initiatieven Borne (DIBO). Een ander team dat zich hard maakt voor mooie ontwikkelingen in Borne, zie foto beneden.

In mijn vrije tijd mag ik graag klussen, fietsen en schrijven.

Wat vind ik belangrijk?

Circulair Materiaalgebruik

Grondstoffen worden schaarser, moeilijker leverbaar en duurder. De milieu-impact van materiaalgebruik en afval wordt meer en meer erkend. Hoe kunnen we ons afval reduceren, maagdelijk materiaalgebruik beperken en materialen milieuvriendelijker maken? De gemeente kan door te verbinden en te informeren de inwoners van Borne hierin vooruit helpen met de kennis van bedrijven, hogeschool en universiteit.

Duurzame energievoorziening

Energiegebruik reduceren, hernieuwbare energiebronnen en zo lang fossiele brandstoffen nog resteren deze efficiënt en effectief gebruiken, dat is het globale driestappenplan voor een duurzame energievoorziening. GB90 zet zich in voor de energietransitie en wil deze haalbaar maken voor alle Bornenaren.

Uitdagende vraagstukken

Uitdagende vraagstukken komen in de gemeenteraad regelmatig aan bod. Een voorbeeld is natuurlijk het hieronder afgebeelde Maria Mediatrix; een verzameling gebouwen met mogelijk potentie tot hergebruik, maar tevens een erg lastig dossier voor de gemeente.

Foto André Bourgonje

 

Samen Borne mooier maken!

Heb jij vragen aan Bram?