Slimmer omgaan met energie

Inwoners van Borne, Hertme en Zenderen krijgen te maken met de effecten van de klimaatverandering op hun leefomgeving en gezondheid. Denk aan wateroverlast, extreme droogte en insectenplagen. Ook stijgen de prijzen van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Daarom is het belangrijk en verstandig om in te zetten op vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. GB90 wil vaart maken met de overstap naar minder energiegebruik en het gebruik van schone energie. Veel inwoners nemen al initiatief om hun woning energiezuinig te maken en te isoleren, maar er is veel meer nodig.

Minder energie gebruiken

 • GB90 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft bij de nieuwbouw en renovatie van gemeentelijk vastgoed. Deze gebouwen moeten het hoogst mogelijke energielabel krijgen en gebruiken geen aardgas meer.  
 • De gemeente moet, samen met inwoners, wijkenergieplannen maken. Hierin staan concrete acties om het energieverbruik te verminderen én meer duurzame energie op te wekken.
 • We willen dat de gemeente inwoners op maat gaat ondersteunen bij verduurzaming. Zo moeten mensen met een eigen woning gebruik kunnen maken van een gemeentelijke lening die zichzelf eenvoudig terugverdient. De gemeente moet maatwerkadvies en begeleiding aanbieden voor verduurzaming van de woning.
 • De gemeente moet het gebruik van (elektrisch) fietsen, hybride en elektrische auto’s als vervanging van brandstofauto’s stimuleren. Dit kan met goed onderhouden fietspaden en voldoende laadpunten voor elektrische auto’s. 
 • Inwoners, bedrijven en organisaties moeten op zoek gaan naar oplossingen die hun materiaalgebruik beperken. Onder andere door hernieuwbare materialen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. De gemeente moet recycling bevorderen en het goede voorbeeld geven; bijvoorbeeld door het hergebruik van materialen voor het nieuwe gemeentehuis.
 • De gemeente stimuleert dat in Borne materiaalstromen verder in kaart worden gebracht en dat wordt gekeken waar matches kunnen worden gemaakt; de één zijn afval, is mogelijk de andere zijn grondstof!

Meer schone energie opwekken

 • GB90 wil dat de gemeente samen met wijken en buurten werk maakt van zonne-energie op particuliere daken. Bijvoorbeeld door onafhankelijk advies aan te bieden.
 • De gemeente stimuleert ondernemers met geschikte daken om zonnepanelen te plaatsen en ondersteunt hen bij het maken van plannen hiervoor.
 • De gemeente gaat actief aan de slag met de opwek van zonne-energie op land om de Bornse doelstellingen van 17 gigawatt uur voor 2030 te halen. Omwonenden profiteren hiervan mee. Initiatieven voor zonnevelden moeten zorgvuldig beoordeeld worden, waarbij voorkomen moet worden dat alle installaties in één deel van de gemeente geconcentreerd worden.
 • GB90 vindt het belangrijk dat inwoners invloed hebben op hoe duurzame energieprojecten worden gerealiseerd én dat de opbrengsten van de opwekking van groene energie ten goede komen aan omwonenden. Daarom moet de gemeenten onderzoeken hoe – eventueel samen met buurgemeenten – een eigen groen energiebedrijf kan worden opgericht. Zie het voorbeeld in Noordoost Twente. Op deze manier houden inwoners en regie over de energievoorziening. Hierbij moet de gemeente samenwerken met inwoners en ondernemers om duurzame energie op te wekken voor Borne.
 • Windenergie is nodig. In onze gemeente is hier zeer beperkt ruimte voor. Daarom moet de gemeente inzetten op een (boven)regionale aanpak. Als er windmolens in buurgemeenten komen, dan moet worden voldaan aan wettelijke normen om bijvoorbeeld geluidshinder te beperken. De gemeente zorgt ervoor dat omwonenden uit Borne gelijkwaardig worden betrokken en meeprofiteren.
 • Het elektriciteitsnet moet het stijgende stroomaanbod De gemeente gaat samen met andere overheden en de netbeheerder op zoek naar oplossingen.
 • We willen dat de gemeente de opslag van hernieuwbare energie stimuleert én realiseert door samenwerking met innovatieve partijen, zoals hogeschool Saxion en Universiteit Twente.  

Navigeer naar overige onderwerpen verkiezingsprogramma 2022-2025

Fijn wonen en leven

 • Nieuwe woningen en woonvormen
 • Meer groen en schonere lucht
 • Investeren in infrastructuur en verkeer
 • Onze gemeente bruist!
 • Inwoners krijgen een grotere stem
Gemeente Borne

Samen zorgen voor elkaar

 • Fijn opgroeien in Borne
 • Iedereen doet mee
 • Zorgen voor goede zorg
 • Statushouders en asielzoekers vinden hun weg

Gemeentelijke financiën en organisatie

 • “Er moet realistisch worden begroot
  en risico’s moeten goed worden ingeschat”
 • “GB90 wil een gemeente die goed bereikbaar en betrouwbaar is.”
 • “Het gemeentebestuur opereert open, integer en transparant”

Corona

 • “GB90 wil dat de gemeente getroffen ondernemers extra ondersteunt”
 • “GB90 wil dat alle inwoners digitaal kunnen meedoen”
 • “Mentale klachten zijn onder jongeren en jongvolwassenen schrikbarend toegenomen, hiervoor moet de gemeente snel hulp bieden”

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)