Raadsvergadering 08-12-2020

Verklaring GB90

Vanavond (8 december) stond een informatiebijeenkomst gepland over het dossier AZC. Met het verschuiven van de informatiebijeenkomst naar een latere datum, heeft de gemeenteraad bewust gekozen om rust en regie op het proces rondom het dossier AZC te houden. Er is voor gekozen om eerst het gesprek met omwonenden van de oude AZC-locatie te laten plaatsvinden. GB90 vindt het belangrijk dat de directe omgeving eerst inspraak heeft over deze kwestie. Daarnaast zijn reeds afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan aan de raad, waarbij tijd geen belemmerende factor mag zijn. Een extra raadsvergadering op deze korte termijn draagt op geen enkele wijze bij aan een oplossing voor deze kwestie. Het vinden van een oplossing die recht doet aan alle belangen komt zelfs onder druk te staan door er op dit moment, wederom, een politiek debat over te voeren.

GB90 heeft haar grote zorgen over het proces gedeeld in de mede op haar initiatief aangevraagde raadsvergadering van 1 december jl. Het college van B&W heeft mede op nadrukkelijk aandringen van GB90 toegezegd stappen terug te zetten in het proces. De afspraken die deze week tussen het college en de gemeenteraad zijn gemaakt passen daarbij. Er is toegezegd dat alle partijen op korte termijn op de hoogte worden gebracht van een volledig overzicht met feiten en gebeurtenissen. Daarbij worden ook de door de raad gestelde vragen op 1 december jl. beantwoordt. Een logische eerste stap is het gesprek met de omwonenden van het AZC. Zoals aangegeven tijdens de raadsvergadering van 1 december vindt GB90 het uitermate belangrijk dat de vertrouwensband tussen gemeente en omwonenden wordt hersteld. De gesprekken met omwonenden, de toegezegde antwoorden op vragen en het overzicht van feiten en gebeurtenissen is voor de gemeenteraad belangrijke informatie in het maken van een afweging. Slechts op basis van deze volledige informatie draagt een debat in de gemeenteraad bij aan het vinden van een oplossing die recht doet aan alle belangen.

De fractie van GB90 heeft dan ook besloten om niet deel te nemen aan de extra raadsvergadering zoals aangevraagd door de VVD en D66.

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)