Raadsvergadering 02-06-2020

Aanwijzing lokale publieke media-instelling

Op 2 juni 2020 vond er een extra raadsvergadering plaats ten aanzien van het advies dat de gemeenteraad uit moest brengen voor de aanwijzing lokale publieke media-instelling Borne. De meeste fracties vonden het advies richting het Commissariaat van de Media geen gemakkelijke opgave. “Het is goed dat we vanavond als Raad een advies uitbrengen, maar wat de uitkomst ook zal zijn, deze zal geen recht doen aan de waardering die wij als fractie hebben voor zowel RTV Borne als Borne Boeit”.

Een samenwerking tussen beide organisaties zou van grote meerwaarde zijn voor de inwoners van Borne én de vrijwilligers die veel werk verzetten. Dat zou een ideale oplossing zijn. College en de Raad zelf hebben in de afgelopen maanden gekeken of enige vorm van samenwerking mogelijk is. Helaas; er is geen fundament gevonden voor duurzame samenwerking. Daar waren alle fracties het over eens. Na deze gezamenlijke conclusie bracht RTV Borne een andere ‘visie’ naar buiten. “Niet chique om als partij hier – ook in de media –  een draai aan te geven. Hiermee zet je inwoners van Borne op het verkeerde been! En het druist in tegen de gemaakte afspraken.”

Als fractie vonden we de inhoudelijke afweging van het College te smal. We hebben als fractie gepleit om Raadsbreed een objectief afwegingskader te ontwikkelen. Een deel van de fracties vond dit niet nodig. Uiteindelijk hebben we voor onze eigen fractie een afwegingskader ontwikkeld, gebaseerd op 11 criteria die belangrijk zijn inzake een ‘lokaal toereikend media-aanbod’. Het Convenant van de VNG en OLON was hierbij onze leidraad. Alle fractieleden hebben (anoniem) hun mening/score kunnen geven middels een digitale vragenlijst. De portefeuillehouder complimenteerde onze fractie met onze gedegen, objectieve aanpak.   

Op basis van onze afspraak kwamen voor ons de volgende sterke punten van RTV Borne naar voren:

  • Aanbod is beschikbaar op alle relevante platforms (radio, tv, internet, social media);
  • Aanbod wordt gepubliceerd op radiozenders en televisiekanalen bij must-carry pakketaanbieders.

Borne Boeit maak het verschil op het gebied van:

  • Content is gericht op habitat inwoner;
  • Aanbod is goed bereikbaar en vindbaar voor alle doelgroepen;
  • Evenwichtig en volledig dekkend redactionele aandacht voor inwoners, buurten en kernen;
  • Interactie en participatie van inwoners en groeperingen;
  • Frequentie nieuws en informatie, inclusief 24/7 inclusief redactionele bereikbaarheid (o.a. van belang bij calamiteiten).

Voor overige criteria – onder andere representativiteit PBO, professionele bedrijfsvoering en kruisbestuiving professionals/vrijwilligers, ontliepen beide organisaties elkaar weinig.

Daarnaast hebben wij voor drie relevante doelgroepen gekeken in welke mate het ‘lokale media-aanbod toereikend’ (= cruciale factor voor Commissariaat) is. Voor zowel inwoners, maatschappelijk middenveld (b.v. verenigingen, cultuur, onderwijs, zorg) als ondernemers/bedrijven vindt de fractie het aanbod van Borne Boeit meer ‘lokaal toereikend’ dan het nieuws- en informatieaanbod van RTV Borne.

Op basis van bovenstaande werkwijze is ons advies aan het Commissariaat ontstaan; GB90 wijst Borne Boeit aan inzake de zendmachtiging.

Het belangrijkste argument van de raadsleden die ‘voor RTV Borne’ stemden, had te maken met het grote aantal vrijwilligers van RTV Borne, waaronder statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Ook wij [GB90] vinden de inzet van de vrijwilligers, bij zowel RTV Borne als Borne Boeit, van grote meerwaarde. Juist voor de vrijwilligers is het een groot gemis dat er geen samenwerking kan worden bewerkstelligd. Behoud van deze vrijwilligers en de mogelijkheden voor hen om hun participatiekansen te verhogen is voor ons – en u kent ons – een groot goed.” Voor ons was het echter geen dusdanig zwaarwegend argument om het Commissariaat te adviseren om de zendmachtiging toe te kennen aan RTV Borne. 

De één die komt, de ander die gaat…

Ook stond de avond in het teken van het vertrek van Herman Mulder (CDA) als wethouder. Bijzonder om op een digitale wijze afscheid te nemen, na tien jaar wethouderschap. De GB-fractie wenst Herman het allerbeste toe, geniet van het pensioen en familie Herman!

CDA heeft Arno Spekschoor naar voren geschoven als nieuwe wethouder. Arno neemt de portefeuilles van Herman over. De raad moest een beslissing nemen om over de benoeming en over een woonplaatsontheffing voor 1 jaar. Het stemproces voor de benoeming mocht niet digitaal plaatsvinden. Raadsleden moesten per briefje in een gesloten enveloppe stemmen. De bodes kwamen deze briefjes tijdens de raadsvergadering ophalen. Uiterst ongebruikelijk en het zorgde voor hilarische momenten. Zo gebeurde het dat één van de bodes opeens, tijdens de vergadering, bij ons fractielid Karin in de slaapkamer stond.

Uiteindelijk heeft de raad unaniem besloten om Arno Spekschoor te benoemen als nieuwe wethouder van Borne.

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)