Praattafels duurzame energie

Opmerkingen van inwoners van Borne tijdens overleg aan de praattafels over duurzame energie (24-01-2019)

Hoe realiseren we dat er in Borne 20% van de energie lokaal en duurzaam wordt opgewekt?

 • Zorg voor een plan of blauwdruk over hoe je het aanpakt
 • Bereken de uitdaging op basis van gegevens (CBS en dergelijke)
 • Zorg voor enthousiaste mensen en maak mensen enthousiast om bij te dragen
 • Kijk naar mogelijkheden en belemmeringen in de regelgeving en de mogelijkheden van het bouwbesluit
 • Daken van bedrijven in Borne collectief beleggen met zonnepanelen voor eigen gebruik en voor inwoners van Borne
 • Eisen aan nieuwe bedrijven, dak vol zonnepanelen, energiezuinig bouwen
 • Informeren over urgentie van de problematiek, jeugd betrekken en meenemen
 • Postcoderozen opzetten op scholen en gemeentelijke gebouwen
 • Onderzoek Geothermie en gebruik ondergrondse warmte voor Bornse Maten

Hoe zorgen we dat inwoners van Borne aan de slag gaan met het besparen van energie?

 • Buurkracht inschakelen
 • Energiecoaches die mensen adviseren over maatregelen
 • LED-verlichting promoten
 • Isolatie promoten (daar begint het mee!)
 • Voorfinanciering van maatregelen en eventueel subsidies
 • Informatie geven (info-info-info). Duidelijk en onafhankelijk over maatregelen en financiële regelingen en subsidies
 • Welbions activeren om maatregelen te nemen, vooral bij mensen die nu al willen
 • Gezamenlijk aanbod voor huur en koopwoningen (met Welbions)
 • Als gemeente het goede voorbeeld geven en dit ook uitdragen.
 • Winkeliers vragen om deuren dicht te doen bij koud weer. De warmtekanonnen bij de ingang verbruiken dan minder energie. Als winkeliers dat samen afspreken heeft het publiek niet het idee hebben dat ze niet welkom zijn.
 • Als gemeente mensen belonen (bijvoorbeeld korting op de WOZ),
 • Borgstellingen/kredieten mogelijk maken voor mensen die geen geld hebben om maatregelen uit te (laten) voeren.

Hoe zorgen we dat inwoners van Borne overschakelen van aardgas naar alternatieven voor verwarming en koken?

 • Aandacht voor elektrisch koken
 • In nieuwbouw alleen nog Energieneutraal en energieleverend bouwen (verplicht)
 • Zorgen voor financiële prikkels, beloning bij goed gedrag, laten betalen bij slecht gedrag
 • Maken van een slim doordacht plan met een strategie hoe Borne van het gas gaat, inclusief hoe benutten we het bestaande net nog optimaal.

Hoe zorgen we er voor dat omwonenden de aanleg van grootschalige zonneparken en windmolens in de gemeente gaan accepteren?

 • Denk goed na. Kies geen oplossingen die niet effectief zijn in Borne
 • Informeer mensen over wat ze zelf kunnen doen in hun woning (verwarming lager, energiezuiniger apparatuur (LED en verwarming)
 • Blijf mensen betrekken
 • Heb aandacht voor de verdeling van lusten en lasten
 • Zorg dat er een antwoord komt voor het bufferen van energie (opwek en gebruik zijn niet op hetzelfde moment)
 • Betere informatie (brief) in Wensink Zuid. Duidelijk en onafhankelijke. Is warmtenet in Wensink Zuid wel een rendabele oplossing
 • Ga in gesprek met de omgeving over problemen die ze voorzien en of deze zijn op te lossen.
 • Energiespel spelen met inwoners, de raad, ambtenaren en op scholen. Dit maakt inzichtelijk wat problemen en oplossingen zijn

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)