In november deelden we via WhatsApp een korte vragenlijst over de communicatie van de gemeente Borne met haar inwoners. Een snelle manier om te horen van inwoners wat er goed gaat en wat er beter kan. En dat bleek: we kregen wel 129 reacties! De uitkomsten staan in dit geanonimiseerde overzicht. Klik hier om het overzicht te downloaden. Hieronder een eerste indruk. 

Inspiratie voor wethouders en de burgemeester

We hebben de uitkomsten dinsdag 19 december aangeboden aan wethouder Michael Geerdink. Want we hopen dat het hem en de ambtenaren inspireert bij het uitwerken van het concept communicatie- en participatiebeleid voor de gemeente Borne en natuurlijk bij het uitvoeren daarvan. Inwoners kunnen nog tot en met 27 december via info@borne.nl met de gemeente delen wat ze van het conceptbeleid vinden. In de eerste helft van 2024 wordt het beleid aan de gemeenteraad voorgelegd. Omdat de uitkomsten van de vragenlijst niet alleen gaan over ‘communicatie en participatie’ hebben we ze ook gedeeld met de andere wethouders en de burgemeester. 

Borne Boeit en mail favoriete communicatiekanalen

Wat opvalt aan de uitkomsten is dat veruit de meeste Bornse inwoners op dit moment belangrijke informatie van de gemeente krijgen via Borne Boeit. Met enige afstand gevolgd door brieven/flyers en de Week van Borne. Inwoners willen de informatie in de toekomst vooral blijven ontvangen via Borne Boeit en via brieven/flyers, en ze zouden ook graag e-mails krijgen. Bij nader inzien hadden we de categorie brieven/flyers uit elkaar moeten trekken, dus ook wij hebben weer wat geleerd!

De tekst gaat verder onder de grafiek

Wat gaat goed in de communicatie?

Meerdere inwoners zijn positief over het bericht dat ze krijgen van de gemeente voordat een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs verloopt. Ook zijn inwoners positief over verkiezingsinformatie en de informatievoorziening rondom de rondweg Borne.

Wat kan beter in de communicatie?

Er zijn ook kritische opmerkingen. Veel vragenlijst-invullers hebben onlangs met ‘flexwoningen’ te maken gehad. Zij hadden hierover eerder geïnformeerd willen worden. Dit geldt ook voor de verandering in de huishoudelijke hulp en de komst van het hospice. Daarnaast is informatie over verkeersveranderingen in een aantal gevallen gemist. 

De tekst gaat verder onder de grafiek

Waarover willen inwoners meedenken?

Inwoners willen vooral graag meedenken over ruimtelijk ontwikkelingen in hun eigen straat of wijk, zo blijkt uit de antwoorden: bijvoorbeeld over het herinrichten van de wijk of straat (61%), herinrichten van het groen (59%) of bouw in de buurt (52%). Hierna zijn ze graag betrokken bij andere ontwikkelingen die de buurt raken, zoals verduurzaming (37%) en mogelijkheden voor jeugd (29%). Een ‘vreemde eend in de bijt’ is de bestemming van het nieuwe gemeentehuis aan het Rheineplein na de verhuizing. Toch zegt nog 19% van de inwoners hierover mee te willen denken.

Hoe willen inwoners meedenken?

De overgrote meerderheid, bijna 75%, wil het liefst meedenken met de gemeente door een vragenlijst in te vullen. Maar dat kun je misschien ook wel verwachten als je de vraag via een vragenlijst stelt 😉. Opvallend is dat bijna 50% er ook voor voelt via een online platform ideeën of suggesties aan te dragen. Ongeveer 40% gaat graag tijdens een groepsbijeenkomst in gesprek met de gemeente.

Ondersteuning

Wat betreft de ondersteuning van de gemeente zijn er onder andere positieve ervaringen met medewerkers van de gemeente zoals de WMO-consulent, de wijkcoördinator, de dorpsmanager en de praktijkondersteuner jeugd. Ook is goede telefonische ondersteuning meerdere keren benoemd. Tegelijkertijd voelt niet iedereen zich gehoord zoals over ‘flexwonen’ en speeltoestellen. 

Hopelijk wint iedereen een beetje

De vragenlijst-invullers konden een high tea voor twee personen bij de Karmeliet winnen. Daniëlla van Zwam kwam als winnaar uit de bus en heeft de tegoedbon inmiddels ontvangen. Maar het zou mooi zijn als iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld een beetje wint. Daarom hebben we alle persoonlijke toelichtingen geanonimiseerd aangeboden aan de wethouders en burgemeester. Hopelijk gaat het onze bestuurders en de ambtenaren helpen om van Borne een nòg fijnere gemeente te maken. En natuurlijk om door te gaan met wat inwoners positief beoordelen!

 

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je in de toekomst via WhatsApp of mail een GB90 vragenlijst ontvangen? Neem dan gerust contact op met Rose Headley: r.headley@borne.nl.  

Let op! Alleen de vragenlijst-invullers die via de vragenlijst hun 06-nummer of e-mailadres met ons hebben gedeeld, konden we toevoegen aan een lijst voor toekomstige acties. Heb je dit niet gedaan of twijfel je daaraan, geef jouw 06-nummer of e-mailadres dan alsnog door aan Rose: r.headley@borne.nl