Locatieonderzoek 1e spooronderdoorgang

Het lijkt er op dat de Wethouder bij de keus voor de eerste spooronderdoorgang, bewust aanstuurt op het ondertunnelen van de Oonksweg. Het objectieve, technische onderzoek heeft echter ondubbelzinnig aangetoond dat de Gemeentelijke Verbindingsweg (GVW)  met voorsprong de beste optie voor ondertunnelen is.

Met de invulling van deze optie lost de Wethouder tevens de gedane beloftes in met betrekking tot het ontlasten van de Oonksweg en de Prins Bernhardlaan. En niet te vergeten kan zo ook de uitvoering van het politieke besluit rondom de “knip in de rondweg” mogelijk in tijd naar voren worden gehaald. Niet meer binnen de periode van vijf jaar die lang geleden aan kavelkopers in de BM is beloofd, maar wel binnen een afzienbare tijd vanaf dit moment.

Laten we de voorliggende technische rapporten voor zichzelf laten spreken, ze zijn duidelijk. De GVW is veruit de beste oplossing voor de diverse infrastructurele problemen waarvoor Borne zich geplaatst ziet. GB90 is door de onderliggende rapporten gesterkt in haar visie en blijft voor de GVW gaan.

Er moet alleen financiële ruimte worden gevonden voor 24 juni 2014.  Dat is voor de tunnel niet moeilijk, want dat bedrag is immers al beschikbaar. Het gaat echter om de aanvullende gelden voor de verdere invulling van de Gemeentelijke Verbindings Weg.

De Wethouder doet voorkomen dat de 24e een alles of niets deadline is. Maar GB90 hoort de gedeputeerde Rietveld begin 2010 nog zo roepen: “ De provincie stelt 5 miljoen euro voor een tunnel in de Azelosestraat beschikbaar. Maar dan moet Borne wel voor het eind van het jaar (Lees: 2010) een besluit over deze tunnel hebben genomen.” Zorgvuldigheid gaat hier voor snelheid, gezien de complexe situatie.

Dat tunnelbesluit ligt dus nu voor. We hebben er als gemeenteraad overigens wel voor gezorgd dat die 5 miljoen voor een tunnel, nog steeds voor Borne op de plank ligt. Zo hard kan de 24 juni-deadline dan ook niet zijn. Daarvoor is het belang om de beste oplossing te kiezen, te groot.

Zoals de fractie van GB90 in de commissievergadering van 11 februari jl. heeft aangegeven:

HET KAN NIET ZO ZIJN DAT DE BESTE OPLOSSING NIET DOORGAAT VANWEGE EEN GESTELDE DATUM!!

Tenslotte weet iedereen, dus ook de Wethouder dat een dergelijke financiering niet in drie maanden kan worden geregeld. Een onrealistische, schijndeadline in het raadsvoorstel. Om het besluit een bepaalde richting te geven…….?

Voor een reële deadline had de Wethouder al lang op de barricaden moeten gaan staan. Ook de Wethouder kan immers de ogen niet sluiten voor de beste oplossing.

De fractie van GB90 zal derhalve het nu voorliggende raadsvoorstel omtrent het vervolgproces rondom

“De eerste spoortunnel” niet steunen.

Lees ook de analyse van Henny Boevink in Tubantia van zaterdag 15 februari 2014.

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)