Gemeentelijke financiën en organisatie

Financiën en organisatie

 • Gemeente Borne blijft een zelfstandige gemeente. Dat brengt uitdagingen met zich mee: de financiën moeten structureel gezond blijven en de organisatie moet voldoende op sterkte zijn. Dit houdt in dat we als gemeente scherpe keuzes moeten maken in over wat we als gemeente wel en niet kunnen realiseren. Samenwerking met andere gemeenten en (uitvoerings)organisaties is daarbij essentieel.
 • De gemeente moet meer grip krijgen op de gemeentelijke financiën. Er moet realistisch worden begroot en risico’s moeten adequaat worden ingeschat. Financiële meevallers moeten worden ingezet voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers.
 • De gemeente Borne besteedt veel gemeenschapsgeld. Ze moet daarbij het goede voorbeeld geven en zorgen dat haar aankoopbeleid zo maatschappelijk verantwoord mogelijk is. Ze zet daarbij in op een sociaal, duurzaam, inclusief en innovatief Borne. Om dit doel te bereiken stelt ze een actieprogramma op.
 • Heldere communicatie door gemeente is een voorwaarde, zodat inwoners, verenigingen en bedrijven weten waar ze aan toe zijn en tijdig hun stem kunnen laten horen. Over belangrijke, complexe ontwikkelingen en besluiten worden heldere publieksversies gemaakt. Begrotingsstukken worden beter leesbaar en controleerbaar voor iedereen.
 • GB90 wil een gemeente die goed bereikbaar en betrouwbaar is. Ook bestuurders zijn toegankelijk, aanspreekbaar, betrouwbaar en zichtbaar betrokken bij Borne en haar inwoners en weten wat er leeft en speelt.
 • Het gemeentebestuur opereert open, integer en transparant naar haar inwoners over haar besluitvormingsproces.

Navigeer naar overige onderwerpen verkiezingsprogramma 2022-2025

Fijn wonen en leven

 • Nieuwe woningen en woonvormen
 • Meer groen en schonere lucht
 • Investeren in infrastructuur en verkeer
 • Onze gemeente bruist!
 • Inwoners krijgen een grotere stem
Gemeente Borne

Samen zorgen voor elkaar

 • Fijn opgroeien in Borne
 • Iedereen doet mee
 • Zorgen voor goede zorg
 • Statushouders en asielzoekers vinden hun weg

Slimmer omgaan met energie

 • Minder energie gebruiken
 • Meer schone energie opwekken

Corona

 • “GB90 wil dat de gemeente getroffen ondernemers extra ondersteunt”
 • “GB90 wil dat alle inwoners digitaal kunnen meedoen”
 • “Mentale klachten zijn onder jongeren en jongvolwassenen schrikbarend toegenomen, hiervoor moet de gemeente snel hulp bieden”

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)