Corona

We kunnen er niet omheen; corona. De pandemie heeft veel inwoners van onze gemeente hard geraakt. Het is nog niet duidelijk welke impact dit zal hebben op de gemeente en haar financiën. GB90 ziet ook de kansen. De waardering voor onze lokale horeca, winkels, sport- en cultuurmogelijkheden is gegroeid. We zijn blij met onze groene omgeving, waarin we volop ruimte hebben om te spelen, bewegen en genieten. Onze gemeenschappen en verenigingen hebben veerkracht en noaberschap laten zien. Dat wil GB90 behouden en versterken!

Corona en de gemeente

 • Ondernemers zijn belangrijk voor werkgelegenheid, een aantrekkelijk centrum en een bruisend verenigingsleven. Veel ondernemers hebben het moeilijk door de lockdowns. GB90 wil dat de gemeente deze ondernemers extra ondersteunt. Onder andere door extra evenementen, tijdelijke compensatie van reclamebelasting en met een campagne om de lokale winkels en horeca te promoten.
 • Digitale vaardigheid bleek tijdens de pandemie onmisbaar om contact te houden met anderen, onderwijs te volgen en om op de hoogte te blijven. GB90 wil dat alle inwoners digitaal kunnen meedoen. Ook inwoners met een laag inkomen moeten kunnen beschikken over een laptop, computer of tablet. Iedereen moet over voldoende digitale vaardigheden beschikken om gebruik te kunnen maken van apparatuur. De gemeente moet extra aandacht besteden aan digitale ondersteuning bij hen die dit nodig hebben.
 • Ook willen we dat de gemeente blijft investeren in ‘corona-proof’-ontmoetingsmogelijkheden om eenzaamheid tegen te gaan. Sociaal contact is essentieel voor een fijn leven.
 • Het aantal mentale klachten bij en de eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen zijn schrikbarend toegenomen. Om tijdig bij te kunnen sturen, moeten de gemeente en hulpverleners de gezondheid van de jeugd monitoren, inzetten op preventie en snel hulp bieden.

Navigeer naar overige onderwerpen verkiezingsprogramma 2022-2025

Fijn wonen en leven

 • Nieuwe woningen en woonvormen
 • Meer groen en schonere lucht
 • Investeren in infrastructuur en verkeer
 • Onze gemeente bruist!
 • Inwoners krijgen een grotere stem
Gemeente Borne

Samen zorgen voor elkaar

 • Fijn opgroeien in Borne
 • Iedereen doet mee
 • Zorgen voor goede zorg
 • Statushouders en asielzoekers vinden hun weg

Slimmer omgaan met energie

 • Minder energie gebruiken
 • Meer schone energie opwekken

Gemeentelijke financiën en organisatie

 • “Er moet realistisch worden begroot
  en risico’s moeten goed worden ingeschat”
 • “GB90 wil een gemeente die goed bereikbaar en betrouwbaar is.”
 • “Het gemeentebestuur opereert open, integer en transparant”

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)