Duurzaamheid en infra zijn HOT in Borne!

“Waarom heeft Borne geen gemeentelijk duurzaamheidsplan opgesteld?” Dat vroeg één van de aanwezigen bij de 2e thema avond in het GB denkmee café. Politieke partijen spreken in algemeenheden of over op zichzelfstaande duurzaamheidsmaatregelen (de ‘hot-items’). Maar wat is de visie op langere termijn, welke doelstellingen willen behalen en hoe gaan we dat doen?

Afgelopen donderdag 15 maart werd de tweede thema avond georganiseerd door GB90 in het GB denkmee café. Nadat vorige week veel goede ideeën werden opgehaald over jeugd, sport en cultuur, mag ook de tweede thema avond een succes worden genoemd. Met deze thema avonden wil GB90, sinds 28 jaar de grootste lokale politieke partij in Borne, inwoners mee laten denken over haar verkiezingsprogramma. De ideeën moeten leiden tot een Bornse samenlevingsagenda, een op inhoud dynamische agenda die ook na de verkiezingen de koers van GB90 bepaalt. Volgens Roelof-Jan Naaktgeboren, expert op gebied van duurzaamheid en nr. 6 op de lijst van GB, is er “waardevolle informatie voor de samenlevingsagenda opgehaald. Duurzaamheid en infrastructuur stonden vanavond op het programma, thema’s die een groot deel van de Bornse bevolking raakt. In totaal hebben vanavond bijna 20 bevlogen inwoners uit Borne, Hertme en Zenderen het GB denkmee café bezocht.”

De discussie ging van start toen de aanwezigen werd gevraagd hun droom voor Borne op te schrijven, uiteraard gerelateerd aan de onderwerpen die deze avond werden besproken. Al snel werd door één van de aanwezigen de vraag gesteld of gemeente Borne exact in kaart heeft wat het gebruik (elektra, gas – red.) van alle inwoners/ondernemers is? Willen we als gemeente Borne vooruit lopen op de doelstellingen zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs? Hoe en wanneer willen we daar dan uitvoering aan geven? Zodra er een overzicht is van de huidige Bornse situatie en taakstelling, kunnen afgewogen keuzes worden gemaakt. De energieopwekking van bijvoorbeeld één windmolen staat gelijk aan maarliefst 10 hectare zonnepanelen. En is aardwarmte geen geschikte duurzame oplossing?

Hoewel de aanwezigen nog lang niet uitgepraat waren over het thema duurzaamheid, moest er vanwege de tijd toch worden afgerond. Zeer bruikbare ideeën zijn opgehaald, ideeën die GB90 bij eventuele (raads/)coalitieonderhandelingen gaat gebruiken. Het tweede thema van de avond was infrastructuur, een beladen thema tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen. Dromen die werden uitgesproken hadden met name te maken met; een verdiept spoor in Borne, een knip in de rondweg en een (fiets)verkeersveilig Borne met name in de omgeving van scholen/sportverenigingen. Er zijn goede ideeën op papier gezet, waarbij ook concrete ideeën voor de komende jaren.

De discussie ging al snel over de spoorse doorsnijding, het verkeer door Zenderen en gemeentelijke verbindingsweg. Mike de Boer, nummer 5 op de lijst voor GB90, vond de discussie over infrastructuur geslaagd. “Omdat het zo’n beladen thema was, ontstonden al snel kleine groepjes die onderling discussieerden. Dit kwam de discussie en ideeën alleen maar ten goede.” De bezoekers waren duidelijk geïnteresseerd in de plannen van GB90, waar niet iedereen het mee eens was. Daarover ontstonden felle discussies, waarbij de leden van GB90 aan de hand van kaartmaterialen en beschikbare rapporten hun ideeën onderbouwden. “Het is juist mooi dat deze discussies ontstaan en mogelijk zijn. We zijn er voor de Bornse bevolking en willen goed afgewogen beslissingen nemen, gebaseerd op feiten.” De thema avond  zou om 21:00 uur worden beëindigt, maar aanwezigen gingen tot 21:45 uur door met discussiëren. “Al met al een zeer geslaagde avond, iets wat we de komende (4) jaren gewoon vaker moeten organiseren!”, aldus Mike.

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)