Profiel kandidaat wethouder GB90

Onze kandidaat wethouder

Onze kandidaat wethouder is een integere bestuurder die inwoners bij besluitvorming betrekt, die kan samenwerken en die achter het GB90 gedachtegoed staat. Binding met Borne is essentieel. Als wethouder zet je je transparant in voor de inwoners van onze gemeente. Het is een benoeming en het ambt brengt met zich mee dat je 24/7 wethouder bent en geregeld ook ‘s avonds en in de weekenden werkt.

 

Waar ben je verantwoordelijk voor?

Eenmaal benoemd als wethouder vorm je samen met de burgemeester en andere wethouders het college. Je voert onder meer besluiten van de gemeenteraad, het Rijk en de provincie uit. Als wethouder krijg je de verantwoordelijkheid voor één of meer portefeuilles. Daarover ben je continu in gesprek met inwoners, bedrijven, organisaties, de provincie en het Rijk. Ook weet je je besluiten makkelijk uit te leggen via verschillende media. 

 

Wat heb je in huis?

Als wethouder heb je een grote dosis energie en optimisme die zich vertaalt in een open houding waarbij je verschillende belangen en groepen bij elkaar brengt. Hiervoor beschik je over de volgende competenties: 

  • Communiceren – Helder en tijdig communiceren met inwoners is  essentieel. Daar hoort vooral goed luisteren bij. Als GB90 willen wij de politiek dichterbij inwoners brengen. Als wethouder kun je dat in de praktijk brengen met een tijdige en open manier van communiceren en ook door op nieuwe manieren contact te zoeken met inwoners.
  • Visie – Als bestuurder ben je minder ‘politiek gekleurd’ dan een volksvertegenwoordiger. Desondanks ben je in staat om het GB90-gedachtegoed (sociaal, duurzaam en progressief) toe te passen op grote en kleine vraagstukken.
  • Enthousiasmeren en verbinden – Als wethouder ben je ‘van iedereen voor iedereen’ in de gemeente. Om de plannen uit het raads- en/of coalitieakkoord te realiseren werk je met veel partijen binnen en buiten het gemeentehuis samen. Je bent goed in staat om mensen en belangen bij elkaar brengen en consensus vinden. Dat doe je op een integere manier. 
  • Leervermogen – Je kunt dossiers snel doorgronden en hebt een hoog analytisch denkniveau. Je bezit het vermogen om dossiers in een breder kader te plaatsen en je weet snel tot de kern te komen.
  • Overtuigingskracht – Je kunt voorstellen en plannen goed verwoorden en anderen overtuigen van jouw aanpak. Je bent standvastig bij tegenwind, maar gaat respectvol om met de meningen en gevoelens van anderen.
  • Sensitief en reflectief Je kunt maatschappelijke en politieke processen doorzien en weet wanneer iets verstandig is om wel, of niet, te doen. Je staat hierbij open voor tegengeluid en je neemt verantwoordelijkheid als zaken niet zo gaan als gepland. 
  • Resultaatgerichtheid – Politieke processen gaan soms snel, maar zijn vaker een zaak van lange adem; dit vraagt om een doelgerichte en vasthoudende aanpak en goed opdrachtgeverschap. Je hebt daarbij lef, je kunt goed onderhandelen en je durft zaken anders aan te pakken. 

 

Welke ervaring heb je?

Je bent bekend in én met de politiek en je hebt ervaring in de regionale en/of Twentse politiek. Of je bent een enthousiaste en vernieuwende zij-instromer met relevante bestuurlijke ervaring.

 

Contact

Geïnteresseerde inwoners kunnen contact opnemen met GB90 raadslid Roelof-Jan Naaktgeboren via: r.naaktgeboren@borne.nl of telefonisch via 06-13978172.

Wij zijn GB’90!

Wij zijn lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Altijd op zoek naar wat goed is voor Borne, Hertme en Zenderen op de lange en korte termijn. Wij hebben de vrijheid om - los van landelijke politiek - een eigen Bornse koers neer te zetten. Samen maken we Borne mooier en sterker.

Samen GB’90

GB90 staat midden in de samenleving. Wij laten ons zien, horen en je kunt ons altijd bereiken. De raadsleden zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.

Direct contact

Rob Wensink (Voorzitter)
074 266 8399

Karin Scholten (Fractievoorzitter)
06 362 557 21

Algemene vragen inwoners aan:

Niels Busschers (n.busschers@borne.nl)