Prettiger wonen en leven in Borne!

Vragen GB’90 over daling afvalstoffenheffing

 

Vragen GB’90 over daling afvalstoffenheffing.

 

Omdat afvalverwerker Twence de tarieven voor het verwerken van afval op termijn sterk verlaagt, zijn inwoners van Twente vanaf 2018 minder kwijt aan afvalstoffenheffing.

De Twentse gemeenten betalen nu nog 116,39 euro per duizend kilo, voor het laten verbranden van huishoudelijk restafval. Dat wordt 70 euro per duizend kilo. Voor groente-, fruit- en tuinafval is het tarief straks 32 euro per duizend kilo, dat is nu nog 53,51 euro.

Het verbrandingstarief van 116,39 euro werd in 2008 voor tien jaar vastgesteld, waarbij tevens werd vastgelegd dat de gemeenten gedurende die tien jaar elk jaar 8 miljoen euro ‘superdividend’ zouden ontvangen van Twence.

Twence keert in 2018 voor het laatst superdividend uit, gebaseerd op de winst over 2017. Na 2018 hoeft dat niet meer, wat tot gevolg heeft dat de tarieven flink dalen. Dat betekent dat ook de afvalstoffenheffing voor Twentenaren daalt, aangezien gemeenten geen winst mogen maken op die heffing.

Hoe groot die daling precies uitvalt, is nu nog moeilijk te zeggen. De hoeveelheid huishoudelijk restafval die gemeenten voor verbranding naar Twence brengen, daalt namelijk ook. Dit komt door het apart inzamelen van plastic, metaal en drankkartons en invoering van gedifferentieerde afvaltarieven. Ook deze maatregelen leiden tot een kostenreductie en lagere afvalstoffenheffing.

Naar aanleiding van de publicatie van Twence van de tarieven voor 2018 heeft de fractie van GB’90 de volgende vragen

Geacht College,

  1. Wat zijn de gevolgen (uitgedrukt in euro’s) voor de gemeente Borne en haar individuele inwoners van deze aanpassing?
  2. Wat zijn de gevolgen van deze aanpassing voor het met ingang van 2017 verder ingezette afvalscheidingsbeleid van de gemeente Borne, zowel beleidsmatig als uitgedrukt in euro’s?
  3. Wat zijn de gevolgen voor Borne en haar inwoners als het gaat om de financiering van de eventuele nieuwe Agenda van Twente?

 

Graag verneemt de GB’90 fractie antwoorden op bovenstaande vragen