Prettiger wonen en leven in Borne!

Voordelen van een lokale partij

borne 

Ongebondenheid

Lokale partijen zijn niet gebonden aan landelijke richtlijnen. Een lokale partij wordt daardoor bij verkiezingen afgerekend op behaalde resultaten.

 

Lokaal maatwerk

Fracties van landelijke politieke partijen schermen – ten onrechte – met de uitspraak: “Wij hebben contacten met onze politici in Den Haag.”De lokale partijen steken hun energie liever in  het zoeken naar lokaal maatwerk en oplossingen voor plaatselijke situaties.Bovendien zijn die “Haagse contacten” bijna altijd ambtelijke contacten en a-politiek. Aan een wethouder wordt bijna nooit gevraagd  “Van welke partij bent u?”, maar “Uit welke gemeente komt u?”

Minder afstand

Onderzoeken hebben uitgewezen dat in gemeenten waar lokale partijen sterk vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad, de afstand tussen de inwoners en de overheid minder groot is.

Geen verwarring

Rondom gementeraadsverkiezingen bezoeken bekende Haagse kopstukken vaak de gemeenten. Dit leidt tot verwarring, want de Haagse politicus spreekt over landspolitiek. Deze verwarring komt bij lokale partijen niet voor. Landelijke verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen zijn fundamenteel andere verkiezingen.