Prettiger wonen en leven in Borne!

Borne is van jou! GB90.

Nadat wij eerder onze kandidatenlijst voor de komende verkiezingen bekend hebben gemaakt, presenteren wij hierbij met trots de korte versie van ons verkiezingsprogramma 2018-2022: “Borne is van jou!“. GB90 is actief in gesprek gegaan met inwoners en deskundigen om het verkiezingsprogramma op te stellen. Dat wil niet zeggen dat ons programma daarmee af is. Wij blijven dit soort gesprekken voeren. In ons programma is volop ruimte voor jouw ideeën!

Een uitgebreide versie van ons verkiezingsprogramma vindt u hier. Wij plaatsen hierdoor regelmatig updates op onze site en social media. Jullie kunnen meedenken en meebouwen aan ons programma. Hoe? Op zeer korte termijn maken wij dit openbaar!

Waar gaan we voor?

Waar zet GB90 zich de komende vier jaar voor in?

Fijn wonen en leven

 • Verenigingen, cultuur en activiteiten worden gestimuleerd om Borne, Hertme en Zenderen aantrekkelijk te houden.
 • Er is gericht geld voor behoud van goede en passende voorzieningen in Borne, Hertme en Zenderen. Met in het achterhoofd de gedachte dat geld maar één keer kan worden uitgegeven.
 • ’t Wooldrik wordt een duurzaam sport- en beweegpark met ruimte voor nieuwe initiatieven.
 • GB90 staat achter de Totaalvisie van de gemeenteraad met oplossingen voor de infrastructuur in en om Borne, waarbij er ook aandacht voor Zenderen en Hertme moet zijn. De gemeentelijke verbindingsweg is daarvoor de eerste stapsteen waarmee de knip in de rondweg ook dichterbij komt.
 • We zorgen voor voldoende betaalbare woonruimte, ook voor ouderen, jongeren en alleenstaanden.

Kansen voor alle kinderen

 • Alle kinderen kunnen zich vrijuit ontwikkelen. Thuis, op school en bij verenigingen. Organisaties werken samen om onze jeugd kansrijker te maken.
 • Samen met het onderwijs bouwen wij aan goede scholen in fijne, gezonde, veilige gebouwen.
 • We bundelen de kracht van onderwijs en jeugdzorg. Zo helpen we kinderen én scholen.

Groen is de toekomst

 • Groene energie is van nu. De gemeente zorgt dat inwoners, bedrijven en verenigingen onafhankelijk advies krijgen over mogelijkheden om energie te besparen of duurzaam op te wekken.
 • De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld als het gaat om duurzaamheid.
 • GB90 ondersteunt initiatieven voor duurzame energieproductie in Borne, waarbij rekening wordt gehouden met gevolgen voor de omgeving.
 • Groen blijft groen! Samen met bewoners bouwen we groene speelplekken.

Goede zorg voor iedereen

 • GB90 wil dat hulp, zorg en advies goed bereikbaar zijn voor mensen die het nodig hebben. Te vaak weten mensen de weg niet. GB90 wil een goed bereikbaar punt in Borne voor alle hulp- en zorgvragen van inwoners. Vanuit dit punt werken organisaties en initiatieven samen om mensen goed en snel te helpen.
 • De zorg verandert. Bij hulp en zorg aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking is ons motto: ‘doen wat nodig is’ voor een goede kwaliteit van leven.
 • Ook in Borne leven veel mensen in (stille) armoede. Dit leidt vaak tot stress en problemen. GB90 wil dat het bereik en het effect van het Sociaal Fonds Borne worden vergroot.

De gemeente verandert mee

 • Bij nieuwe plannen kunnen inwoners vanaf het begin meedenken en meedoen. Niet pas inspreken als alles al geregeld is. Of het nu over sportvoorzieningen, straatverlichting of onderwijs gaat, de inwoners worden er actief bij betrokken.
 • De gemeente helpt inwoners, organisaties en ondernemers die Borne nog sterker willen maken. Om organisatorische hobbels te nemen en contacten te leggen kunnen initiatiefnemers een beroep doen op ‘wegbereiders’. Herkenbare gezichten die adviseren over mogelijkheden en actief ondersteunen bij vragen, ideeën en problemen.
 • Voor kansrijke initiatieven komt er een stimuleringsfonds.