Prettiger wonen en leven in Borne!

STARTSEIN FIETSSNELWEG F35

IMG_9161

Startsein Fietssnelweg F35

Afgelopen vrijdag hebben de wethouders H.Mulder en M.Kotteman het startsein gegeven voor de aanleg van de F35 (Fietssnelweg) tussen het viaduct bij de Amerikalaan en de Ovonde bij de overweg aan de Deldensestraat.De opdracht voor de aanleg van de fietssnelweg tussen de dorpskern van Borne en de gemeentegrens van Hengelo is gegund aan de Twentse Weg- en Waterbouw uit Oldenzaal.
Daarmee is het belangrijkste stuk van de fietsroute tussen Borne en Hengelo klaar. Dit is namelijk het deel dat veel gebruikt wordt door scholieren die pendelen van Borne naar het Twickelcollege aan de Woolderesweg in Hengelo en de nieuw te bouwen vmbo-school in de Hengelose wijk Medaillon. Door het fietsverkeer te scheiden van auto’s wint deze schoolroute enorm aan veiligheid.
Borne is de afgelopen jaren druk geweest om de gronden te verwerven die nodig waren om de F35 te kunnen realiseren.
Mulder verwacht dat bij de aanvang van het nieuwe schooljaar medio 2016 de F35 gereed zal zijn.F35 3
De werkzaamheden aan het fietspad worden gecombineerd met de aanleg van een nieuw riool voor de afvoer van hemelwater. Het betreft een zogenaamde blauwe ader, die schoon regenwater rechtstreeks af zal voeren op de Bornsebeek.
Op steeds meer plekken binnen Borne wordt het regenwater losgekoppeld van het riool. In dat riool voor afvalwater van huishoudens en bedrijven raakt dit schone hemelwater immers ook vervuild. De rioolwaterzuivering moet daardoor twee maal zoveel water zuiveren dan strikt noodzakelijk. Loskoppelen lost dat probleem op. Bovendien raakt het riool zo bij hevige regenbuien minder snel overbelast.
Bij nieuwbouw wordt de afvoer van regenwater automatisch afgekoppeld en naar beken of sloten geleid of via wadi’s afgevoerd. Ook in bestaande wijken wordt bij renovaties de afvoer van bijvoorbeeld regenpijpen via dergelijke blauwe aders richting waterstromen geleid.
Wanneer komend voorjaar ook het startsein voor de aanleg van de Zuidelijke randweg gegeven kan worden is de infrastructuur van Borne weer 2 belangrijke  projecten rijker.
En nu maar hopen dat de Verbindingsweg aan de westzijde ook snel aangelegd zal kunnen worden.

Henk Vrielnk

GB’90