Prettiger wonen en leven in Borne!

Samenwerking Vliegveld Twente Flughafen Munster-Osnabruck (FMO)?

 

FMO
In de Euregio is de mogelijkheid van (een vorm van) samenwerking tussen het vliegveld Twente en Flughafen Munster-Osnabruck (F MO) aan de orde geweest.
Aanleiding daarvoor was o.a. dat de luchthaven Twente niet meer in die zin als luchthaven in gebruik zal worden genomen en dat FMO een regionale functie binnen het Euregiogebied zou kunnen vervullen.

Voorheen waren de gemeenten in Twente (mede)aandeelhouder van de luchthaven Twente.
In een discussie over de wenselijkheid van een continuering van het aandeelhouderschap van de luchthaven Twente, heb ik destijds aangegeven dat het voor de particuliere alsmede zakelijke reizigers een te onderzoeken optie zou kunnen zijn te bezien welke mogelijkheden tot samenwerking er zouden kunnen zijn naar aanleiding van de destijds beperkte mogelijkheden van uitbreiding van de vliegbewegingen op de luchthaven Twente.
Als een van de mogelijkheden heb ik daarbij benoemd de mogelijkheid van het inchecken op bijvoorbeeld de terminal op de luchthaven Twenthe, om daarna op een milieuvriendelijke, snelle en duurzame wijze te worden getransporteerd van de terminal op de luchthaven Twente naar FMO.
Deze optie heb ik tevens in een bijeenkomst met de directeur van FMO, Prof. Dipl. Ing. Gerd Stöwer, aan de orde gesteld. Deze vond het geventileerde idee het onderzoeken waard.
Met ingang van 2008 is de luchthaven Twente gesloten. Tot op heden is de discussie gaande welke betekenis een (gesloten) luchthaven nog kan hebben voor de regio.
Een (vorm van) samenwerking met FMO is daarbij een optie.
Zonder me uit te spreken voor het doen van investeringen in FMO met bijvoorbeeld gelden uit de agenda van Twente, ben ik van mening dat het idee van destijds, te weten een inchekmogelijkheid op de voormalige luchthaven Twente gecombineerd met een milieuvriendelijke, duurzame en snelle verbinding naar FMO, in het belang van particuliere en zakelijke reizigers, en daarmee in het belang van de regio, nog steeds een te onderzoeken optie zou moeten kunnen zijn.
Tegen investeren in bereikbaarheid op een verantwoorde wijze kan toch niemand bezwaren hebben?

GB’90
Wim Roetgerink