Prettiger wonen en leven in Borne!

Meedenkcafé Duurzame Energie GB90

Begin 2018 organiseerde GB90, in aanloop naar de verkiezingen meedenkcafé’s om van inwoners van Borne te horen wat beter kan. Op 24 januari 2019 is de draad weer opgepakt met een meedenkcafé over duurzame energie.  Alle inwoners van Borne waren welkom om ideeën en mogelijkheden te bespreken. Ongeveer vijftig mensen kwamen langs. De avond werd geopend door GB90 Wethouder Michel Kotterman, die in Borne duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. Hij vertelde hoe de gemeente aan de slag wil met energiebesparing en duurzame energie. BorneBoeit heeft over de bijeenkomst een mooi verslag gemaakt, deze is hier te vinden.

Om de avond in te leiden waren twee sprekers uitgenodigd. Wilma Paalman ging in op de uitdaging waar we samen voor staan om de wereld leefbaar te houden én wat dit betekent voor Borne en haar inwoners. Daarna was Miranda Scheffer, buurtbegeleider bij Buurkracht aan de beurt. Zij gaf aan hoe inwoners samen aan de slag kunnen gaan met energiebesparing in hun straat en hoe Buurkracht daar – kosteloos – bij ondersteunt. De presentaties van beide spreeksters zijn hier en hier te vinden.

Al tijdens de presentaties kwam het gesprek op gang naar aanleiding van vragen uit de zaal. Duidelijk werd dat de uitdaging groot is en dat er het nodige gevraagd wordt van inwoners, bedrijven en natuurlijk de gemeente. En dat de meningen over wat de beste oplossing is verdeeld zijn. Duidelijk werd dat we niet kunnen wachten als het gaat om energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Borne loopt hierbij niet voorop, maar is in Twente ook geen achterblijver. Wilma Paalman gaf aan dat er voor het voorzien in de elektriciteitsbehoefte van Borne zo’n 60 hectare zonnepanelen of 6 windmolens nodig zijn. Een fikse uitdaging die veranderingen met zich meebrengt. Waarbij ze er ook op wees dat het elektraverbruik in de komende jaren eerder toe gaat nemen dan afnemen. Dit omdat er meer elektrische auto’s komen en we overschakelen naar minder gas en meer elektrisch verwarmen.

Na de beide inleidingen konden mensen in groepen ideeën en mogelijke oplossingen bespreken met de fractieleden van GB90. De belangrijkste uitkomsten van deze tafelgesprekken zijn op deze pagina weergegeven. GB90 gaat aan de slag met de uitkomsten en heeft bruikbare informatie opgehaald voor komende gesprekken in de raad over energie en klimaat.

Heeft u ideeën hoe de gemeente Borne aan de slag kan gaan met energie en klimaatmaatregelen. Laat het ons weten via info@gb90.nl