Prettiger wonen en leven in Borne!

Gemeenteraadsverkiezingen Borne

verkiezingen2GB’90 heeft 7 zetels in de Raad en de uitslag van de verkiezingen betekent dat we er 3 moeten inleveren. Als je rekening houdt met een verlies van 1 of 2 zetels, is het resultaat van deze verkiezingen teleurstellend.

Het is schrikken en slikken. Niet alleen omdat we meer verloren dan we hoopten, maar ook door het verlies van de koppositie. De koppositie die belangrijk en nodig is om als voortrekker invulling te kunnen geven aan een dynamische en daadkrachtige ontwikkeling van onze gemeente die GB’90 voorstaat.

We kunnen niet anders stellen dan dat we met het hele campagneteam veel tijd en energie hebben gestoken in de opbouw en uitvoering van onze ideeën . Zowel gelet op de inhoud van het GB’90 verkiezingsprogramma en kijkend naar de bemensing, staat er een solide partij.

Geen twijfels daarover. We zijn iedereen erkentelijk en dankbaar die een bijdrage hebben  geleverd in welke vorm en tijdspanne dan ook.  Het mooie was dat we samen en ieder op een eigen wijze, aanvullend aan elkaar, in meer of mindere mate een product hebben neergezet wat waardering verdiend. We merken dat veel mensen kennis hebben genomen van ons werk. Inwoners die de moeite hebben genomen om het verkiezingsprogramma te lezen, vragen te stellen, de discussie aan te gaan en het op waarde in te schatten.

1797 stemmers hebben ons werk gewaardeerd. Dit is 18,48%  van het aantal uitgebrachte stemmen  en geeft ons recht op 4 zetels. We zijn nu de tweede partij in een concurrerend politiek bestel. Met drie nieuwe partijen was er ook iets anders en tegelijkertijd veel te kiezen. Vele stemmers vinden dat het proberen waard. Dat mag, maar liever niet allemaal tegelijk.

En dat….., dat is ook niet gebeurd. We hebben immers nog vier zetels voor een goed team met een stevig programma in de hand. We staan stil bij de resultaten en gaan ons beraden. Kijkend naar het overzicht van programma’s en zetelverdeling zullen we analyseren welke mogelijkheden dit allemaal biedt. Vertrouwend op eigen kracht en goede ideeën gaan we werken aan de vorming van een nieuw gemeentebestuur met een eigentijds Raadsprogramma. De grootste lokale partij blijft kansrijk om een flinke stempel te drukken op het eindresultaat en een positieve inbreng te hebben tijdens de onderhandelingen. Met focus op inhoud en focus op bestuurlijke invloed gaan we de komende periode met vertrouwen in.

Wij blijven ons vol overgave en met plezier inzetten voor onze Bornse gemeenschap zodat we het verlies van 19 maart 2014 snel vergeten.

 

De ambities voor morgen geven energie voor de dynamiek en daadkracht van vandaag.