Prettiger wonen en leven in Borne!

De gemeente verandert mee

Kansrijke initiatieven

  • De gemeente ondersteunt inwoners, organisaties en ondernemers die Borne nog mooier en sterker willen maken. GB90 wil ‘wegbereiders’ inzetten. Herkenbare gezichten die snel en goed adviseren en ondersteunen bij vragen, ideeën en problemen. Ze verkleinen de afstand tussen ‘de burger’ en ‘het gemeentehuis’.
  • Kansrijke initiatieven van inwoners worden gestimuleerd door initiatieven, inwoners en organisaties met elkaar te verbinden en kennis en ervaring te delen. Zo ontstaat er een inspirerend netwerk. Verbinden, versterken, versnellen!
  • Voor kansrijke initiatieven komt er een stimuleringsfonds.
  • Vrijwilligers(organisaties) die zich inzetten voor de maatschappij moeten waardering en ondersteuning krijgen. Onder andere door een flexibele opstelling van de gemeente bij het tegemoetkomen aan de wensen van deze vrijwilligers.

Samenwerking

  • Borne blijft een zelfstandige gemeente. Samenwerking met omliggende gemeenten, regio Twente, de provincie en Euregio is belangrijk. Samen staan we sterker en kunnen we slim samenwerken.
  • GB90 wil ‘samen aan de slag’. Samen met de inwoners, samen met andere gemeenten, samen met Bornse organisaties. Maar ook: Samen in de politiek. Niet focussen op verschillen. Daar wordt niemand beter van. Zeker de inwoner niet. GB90 wil samen met andere partijen constructief bouwen aan een mooier en sterker Borne. Van verkiezingsprogramma naar samenlevingsprogramma.

Vernieuwd besturen

  • GB90 zet in op de ontwikkeling om inwoners te betrekken bij de democratische besluitvorming. Bij nieuwe plannen kunnen inwoners vanaf het begin meedenken en meedoen. Niet pas inspreken als alles al geregeld is. Of het nu over sportvoorzieningen, straatverlichting of onderwijs gaat, de Bornse inwoners worden er actief bij betrokken.
  • Voor complexe onderwerpen, waarbij meningen in de samenleving uiteenlopen, organiseert de gemeente dialogen met de samenleving. Hierbij gaan werkgroepen van inwoners en stakeholders op zoek naar oplossingen die aan de raad worden voorgelegd.
  • Helder en duidelijk! De communicatie van de gemeente wordt verbeterd zodat inwoners, instellingen en bedrijven weten waar ze aan toe zijn en sneller de juiste informatie weten te vinden.

 

 

 

Programma

Het GB90 verkiezingsprogramma is uiteengezet in vijf thema’s (klik op een ander thema voor meer informatie):

Fijn wonen en leven
Kansen voor alle kinderen
Groen is de toekomst
Goede zorg voor iedereen

 

Het complete verkiezingsprogramma van GB90 vindt u hier