Prettiger wonen en leven in Borne!

GB’90 en het Sindron.

zenderen sendron

De vorige maand stond op de raadsvergadering de vraag of we als gemeente garant zouden moeten willen staan voor de exploitatie van het Sindron, de multifunctionele accommodatie (MFA) te Zenderen.
Met name de regionale pers heeft naar aanleiding van de behandeling van dit voorstel in de zogenaamde bijpraatbijeenkomst voorafgaand aan de raadsvergadering, enkele steken laten vallen als het om de bijdrage van GB’90 gaat. Ook een correctie van mijn kant via een mail aan de redactie van deze regionale krant bracht de redactie niet zover dat ze de bijdrage van GB’90 op een juiste wijze hebben gerectificeerd. Persvrijheid zullen we maar zeggen.

Omdat door deze niet geheel juiste berichtgeving ook tijdens de ledenvergadering van woensdag 22 april jl. vragen kwamen over de bijdrage van GB’90, toch maar even een verduidelijking.

Het politiek beraad is er in eerste aanleg voor om vragen te stellen aan het college en om, indien nodig of gewenst, meer duidelijkheid over een voorstel te krijgen. In de raadsvergadering wordt vervolgens gedebatteerd en worden de politieke standpunten ingenomen en wordt uiteindelijk gestemd.

De fractie van GB’90 had met betrekking het voorstel in het politiek beraad de vraag of er in feite geen sprake was van nieuw beleid en of je, zonder daar beleid voor te hebben, de mogelijkheid van precedentwerking zou creëren. Immers, in Borne kennen we beleidsmatig onder bepaalde voorwaarden alleen de mogelijke garantstelling voor leningen die door derden zijn verstrekt.
In dat politiek beraad hebben wij ons dan ook niet uitgelaten over onze opvatting over het voorstel zelf. Enkele anderen partijen deden dat wel en spraken daarmee n.m.m. voor hun beurt cq hielden zich niet aan de gemaakte afspraken.

In de raadsvergadering van 14 april vervolgens hebben wij ons vertrouwen uitgesproken in het nieuwe bestuur en de nieuwe vorm van samenwerking bij het Sindron. Voor ons was de garantstelling voor een periode van 2 jaar dan ook geen onderwerp van discussie. Overigens was de gehele raad voor het voorstel.
Waar we echter wel mee bleven zitten was de kwestie van het nieuwe beleid en de mogelijke precedentwerking.
Na een discussie in de raad heeft de verantwoordelijke wethouder op dit punt op verzoek van GB’90 de toezegging aan de raad gedaan om te kijken of het formuleren van nieuw beleid als het gaat om garantstellingen voor exploitaties wenselijk en noodzakelijk is.

In de regionale pers werden woorden van de wethouder aan mijn persoon toegerekend en werd gesuggereerd alsof de garantstelling door toedoen van GB’90 nog geen gelopen koers was.
Daarmee heeft de regionale pers geen volledig juist verslag gedaan van hetgeen zich heeft afgespeeld in de betreffende vergaderingen danwel is de essentie van de bedoeling van de opstelling van GB’90 niet doorgedrongen/begrepen. Dat is mogelijk. Maar als ook een correctieve mail geen aanleiding vormt voor een meer waarheidsgetrouwe rectificatie, kan ik me voorstellen dat burgers vragen stellen over de opstelling van de fractie van GB’90 aangaande dit onderwerp.
Een toelichting over hoe het nu wérkelijk is gegaan, leek me dan ook op zijn plaats. Bij deze.

Fractie GB’90
Wim Roetgerink