Prettiger wonen en leven in Borne!

Zorg baart zorgen, welzijn is beter

Het Rijk legt in steeds meer taken neer bij de gemeenten. Belangrijke taken zoals Jeugdzorg, Werk en Inkomen, Maatschappelijke Ondersteuning en Passend Onderwijs. Deze veranderingen leveren een gigantische klus op en gaat gepaard met forse bezuinigingen. GB’90 kiest voor huidige kwaliteitsniveau voor inwoners die hulp nodig hebben.