Prettiger wonen en leven in Borne!

De raad van 3 maart 2015: Heroriëntatie Twentse samenwerking

De “+” is m.i.v. 1 januari 2015 van de zogenaamde WGR+ gehaald.
Dat wil zeggen dat de verplichte samenwerking in regio’s niet meer verplicht is. Om Twente blijvend op de kaart te zetten is een vorm van samenwerking echter noodzaak. Er is een commissie o.l.v. Henk Robben (burgemeester Wierden) ingesteld die met een aantal aanbevelingen komt. Het college van Borne heeft daarop (in eerste aanleg in concept) gereageerd.
GB’90 is van mening dat het hele rapport is doorspekt van een zekere vrijblijvendheid; wie en wanneer bepaalt of iets “nodig” of “handig” is? En wat betekent in deze “handig”?
De constatering van het college echter dat “samenwerken betekent dat op onderdelen bewust autonomie wordt overgedragen” gaat GB’90, in ieder geval op dit moment, een stap te ver.
GB’90 is eerder van mening dat gezocht moet worden naar een vorm waarin een vertegenwoordiging van de raad die, in plaats van een adviserende rol van een massaal “Twenteberaad”, op onderdelen een beslissende en vertegenwoordigende rol kan hebben in bijvoorbeeld een “sectoraal” ingericht “Twente(be)raad”.
De conclusie van GB’90 is aldus dat er meer vanuit de positie wordt gestart zoals die er was tijdens het bestaan van de WGR+. Vervolgens moet worden bezien in hoeverre er, al dan niet sectoraal, mogelijkheden zijn om de samenwerking meer dan op basis van vrijblijvendheid uit te breiden en te versterken.

Om het vorenstaande te benadrukken was er door GB’90 een motie voorbereid die uiteindelijk mede ingediend werd door het CDA, Borne-NU, VVD en D’66.
Voor de volledige bijdrage lees verder onder.(link naar de volledige bijdrage),

Namens de fractie van GB’90
Wim Roetgerink